Ogłoszenia

Komunikaty

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY

Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło  ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, informuje, że:

Ogrodzenie wiaty przy surowcowni ZP

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia wiaty przy surowcowni ZP.

Cześć 1
Cześć 2

Wykonanie projektu elewacji, pokrycia dachowego i przeszklenia budynku produkcyjnego "P25"

Zaproszenie do złożenia wykonania projektu elewacji, pokrycia dachowego i przeszklenia budynku produkcyjnego "P25"

 

szczegóły

Zaproszenie do składania ofert

Gamrat S.A. zaprasza firmy do składania ofert związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja instalacji odpylania spalin kotłów na EC – instalacja filtrów workowych”.
W zakres odpylania spalin wchodzi odpylanie spalin kotła OR- 16 i 2 kotłów OR-35 Elektrociepłowni Gamrat S.A.
Oferta powinna określać:

Lokale do wynajęcia

Informujemy, że od września br. firma Gamrat SA posiada lokale do wynajęcia mieszczące się w budynku Zarządu GAMRAT SA przy ul. Mickiewicza 108. Szczegółowe infirmacje pod nr telefonu: (13) 491 4281 lub 726 001 889

wstecz do góry

Nasze Marki