Ogłoszenia

Dla pracowników

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2014 R.

Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, informuje, że:

OGŁOSZENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY

Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, informuje, że:

Kolejna możliwość sprzedaży akcji pracowniczych Spółce "LENTEX" S.A.

Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), w odpowiedzi na otrzymywane zapytania dotyczące możliwości nabycia przez Spółkę akcji spółki „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Gamrat”) niniejszym zawiadamia, iż wszystkie osoby posiadające akcje Gamrat, które są zainteresowane ich sprzedażą, mogą w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku przesłać Spółce oferty sprzedaży posiadanych akcji Gamrat. Oferty proszę przesyłać na adres Spółki: Zakłady „Lentex” S.A., 42-700 Lubliniec, ul.

Kolejny termin udostępniania akcji „Gamrat” S.A. uprawnionym spadkobiercom

"Gamrat" S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2014 r. będzie kontynuowana procedura nieodpłatnego zbywania akcji Spółki spadkobiercom po uprawnionych pracownikach, którzy:

1) podpisali już umowy nabycia akcji w okresach wcześniejszych – osoby te będą mogły odebrać nabyte akcje (odcinki zbiorowe akcji „Gamrat” S.A.),
2) zarejestrowali do dnia 24.08.2013 r. wszczęte postępowania spadkowe i uzyskali już prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

wstecz do góry

Nasze Marki