Rura elastyczna

Elastyczna rura kanalizacyjna

System Odprowadzania Wód Opadowych dla Drogownictwa powstał z myślą o ochronie środowiska. Jego innowacyjność tkwi w elastyczności i szczelności, którą gwarantuje zestawienie kluczowych elementów w jeden hermetyczny system: elastycznego przewodu z króćcami oraz akcesoriów rurowych z PVC-U.

Wykorzystane elementy są gwarantem 100% szczelności systemu m.in. dzięki bardzo dużej odporności chemicznej i mechanicznej przewodów elastycznych, charakteryzujących się wysoką zdolnością do przejmowania zewnętrznych obciążeń.  Szczelny System Odprowadzania Wód Opadowych dla Drogownictwa może być rozbudowany o kolejne produkty, które są stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie skarp przed erozją.
W razie gdy zaistnieje taka potrzeba, można zastosować dodatkowe rozwiązanie – uszczelnienie skarp folią hydroizolacyjną FolGam, która dzięki swojej wodoszczelności i odporności chemicznej, jest znakomitym uzupełnieniem systemu.

Parametry techniczne
  Właściwości Parametry techniczne Metoda badania
Przewód elastyczny z króćcami Średnica wewnętrzna części elastycznej [mm] 160 160 PN-EN ISO 4671 dopuszcza się wg PN-EN ISO 3994
Sztywność obwodowa przewodu [kN/m2] SN2 SN4 SN2 SN4 PN-EN ISO 9969:2008, parametry:
23°C ± 2°C, szybk. odkszt. 5 mm/min
Grubość spirali [mm] 7,5 9,0 8,2 9,5 PN-EN ISO 4671 dopuszcza się wg PN-EN ISO 3994
Grubość ścianki przewodu (między spiralą) [mm] ≥ 2,9 ≥ 9,5 ≥ 3,2 ≥ 11,0 PN-EN ISO 4671 dopuszcza się wg PN-EN ISO 3994
Minimalny promień zgięcia w temp. 23 ± 2°C [mm] 700 1280 900 1600 PN-EN ISO 1746
Średnica zewnętrzna króćca [mm] 160 200 AT-15-8095/2010

Pobierz ulotkę

wstecz do góry

Nasze Marki