Kontakt z nami

Gamrat Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
tel. +48 13 491 6000
fax. +48 13 491 5094

Zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie,
KRS: 0000091367, NIP 685-000-50-56
Kapitał zakładowy: 72 934 182,63
Kapitał wpłacony: 72 934 182,63

Napisz do nas

wstecz do góry

Nasze Marki