Klub dekarza

Klub dekarza

Stworzyliśmy Klub Dekarza aby zacieśniać współpracę między firmą Gamrat S.A. a firmami wykonawczymi. Wspólnie z wykonawcami dbamy o najwyższą jakość i innowacyjność produktów, a także popularyzujemy ich profesjonalny montaż. Zapraszamy do Klubu Dekarza

Przywileje członków Klubu Dekarza


Członkostwo w Klubie Dekarza Gamrat to: 
  • bezpłatne szkolenia w zakresie zastosowania systemu rynnowego Gamrat poszerzające wiedzę o produkcie i podnoszące jakość usług wykonawczych, 
  • szansa uzyskania Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora Systemów Rynnowych Gamrat świadczącego o wysokiej jakości oferownych usług, 
  • bezpłatna pomoc techniczna w zakresie doboru instalacji rynnowych oszczędzająca czas wykonawcom, 
  • aktualne informacje o produktach, nowościach rynkowych i promocjach pozwalające być zawsze o krok przed konkurentami, 
  • wspólne działania promocyjne. Członkowie Klubu mają możliwość docierania do tysięcy klientów poprzez stronę internetową Gamrat S.A., 
  • przyjemne spędzanie czasu na spotkaniach integracyjnych klubowiczów zorganizowanych w poszczególnych regionach. Spotkania integracyjne to możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, ale przede wszystkim doskonałej zabawy. 
 
Każdy zgłaszający się do Klubu Dekarza Gamrat otrzyma potwierdzenie członkostwa, materiały informacyjne oraz upominek.

 

Aby przystąpić do Klubu wystarczy: 

być profesjonalnym dekarzem lub właściciele firmy dekarskiej, wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej oraz u Regionalnych Kierowników Sprzedaży, wysłać go pocztą na adres: Gamrat S.A., ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, Szef Produktu Profile lub faxem na numer: (13) 491 5055. Wypełniony formularz można też zostawić u Regionalnego Kierownika Sprzedaży.Szczegółowych informacji dotyczących Klubu Dekarza udziela Szef Produktu Profile - tel. (13) 491 4808; (13) 606 787 166.
 

Zasady udzielania certyfikatu

 
1. Postanowienia ogólne. 
1.1. Gamrat Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 108 zwane dalej Gamrat S.A. przyzna firmom posiadającym umiejętność w zakresie instalowania systemów rynnowych autoryzację na wykonywanie instalacji z systemów rynnowych Gamrat zwaną dalej Certyfikatem. 
1.2. Firma, która otrzymała Certyfikat może używać tytułu AUTORYZOWANY INSTALATOR SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT
 
2. Zasady udzielania Certyfikatu 
2.1. Certyfikat wydaje się na podstawie pisemnego zgłoszenia instalatora. Zgłoszenie powinno zawierać: 
listę obiektów, na których zainstalowano rynny Gamrat (nazwa i adres obiektu), 
ilości w mb rynien zainstalowanych na każdym z podanych obiektów. 
2.2. Certyfikat może być wydany na wniosek firmy handlowej, w której firma instalująca systemy rynnowe Gamrat dokonuje zakupów, na podstawie pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać: 
listę obiektów, na których zainstalowano rynny Gamrat (nazwa i adres obiektu), 
ilości w mb rynien zainstalowanych na każdym z podanych obiektów. 
2.3. Gamrat S.A. przed wydaniem Certyfikatu dokonuje sprawdzenia wiarygodności przesłanych informacji oraz sprawdza zadowolenie Klientów z wykonanej usługi. 
2.4. Certyfikat zostaje przyznany instalatorowi, który wykonał instalacje rynnowe z rynien Gamrat na min. 10 obiektach. Długość rynien Gamrat – min. 1000 m.
 
3. Zobowiązania 
3.1. Gamrat S.A. zobowiązuje się:
polecać Klientom do montażu systemów rynnowych Gamrat firmy posiadające autoryzację Gamrat 
przesyłać autoryzowanym instalatorom materiały dotyczące rynien, 
informować o planowanych nowościach i zmianach dotyczących produktu.  
3.2. Gamrat S.A. w ramach współpracy może zwrócić się do autoryzowanych instalatorów z prośbą o udzielenie informacji lub opinii na temat: 
wyrobów Gamrat SA i ich oceny na tle wyrobów konkurencji, 
sytuacji na rynku, własnych spostrzeżeń i sugestii dotyczących systemów rynnowych 
 
4.  Postanowienia końcowe 
4.1. Gamrat SA. zastrzega sobie możliwość zmiany kryteriów przyznawania Certyfikatu zawartych w punkcie 2. 
4.2. W przypadku zgłaszanych reklamacji lub uwag na wykonane usługi, Gamrat S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia wydanego Certyfikatu.
 
wstecz do góry

Nasze Marki